Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom.

(Pablo Picasso)

Detská besiedka - poďme za Ježišom!Milé deti a rodičia!

Každú nedeľu o 16.00 hod. sa stretávajú v našej zborovej sieni deti predškolského veku, ale aj školáci prvého stupňa ZŠ na stretnutiach s názvom „ Detská besiedka- poďme za Ježišom!“

Na týchto stretnutiach sa snažíme deti viesť k láske a viere k Pánu Bohu. Učíme sa dať odpovede napr. na nasledovné otázky: Kto je Pán Ježiš? Prečo je pre nás dôležitý? Kto stvoril svet a všetky jeho krásy? Kto nám v živote môže jedine pomôcť, keď je ťažko a kto nás ochraňuje?

Biblia je plná vzácnych a krásnych príbehov, ktoré nesú osobité posolstvo pre život každého človeka. Z týchto príbehov čerpáme a učíme. Učenie je jednoduché, názorné, veríme, že prijateľné a pochopiteľné pre všetky detičky.

Súčasťou stretnutí sú piesne, spev, modlitby, ale vždy aj viac či menej náročná ručná práca, ktorú však vždy zvládnu všetky deti s pomocou rodičov. Zo stretnutia si deti teda odnesú nielen to, čo sa dozvedeli, naučili, čím sa potešili, ale aj peknú vec, ktorú si vyrobili a ktorá im pripomenie danú tému z Biblie.

Sme vďační Pánu Bohu za všetkých rodičov, ktorí privádzajú na stretnutia detskej besiedky a uvedomujú si zodpovednosť za duchovnú výchovu detí, tak ako ju sľubovali pri krste svätom. Chápeme, že nie vždy sa dá program rodiny zladiť s časom našich stretnutí, vždy sa však potešíme každému jednému človiečikovi, Božiemu dieťatku.

Detská besiedka má svoj odkaz aj webovej stránke ecavbadin.sk/ besiedka, kde sa rodičia dozvedia, skôr či neskôr podľa možností, čo sa deti učili, čo na besiedke robili, všetko doplnené množstvom pekných fotografií. Tie bývajú na stránke zvyčajne hneď večer po skončení besiedky.

Na stránke oznamujeme priebežne aj zmeny v programe stretnutí a taktiež pripravované aktivity.

Veríme, že zmysel stretnutí „ Detská besiedka- poďme za Ježišom!“ je veľký a odzrkadlí sa skôr či neskôr v živote detí, v jeho smerovaní, hodnotách, a dúfame, že i v každodennom správaní. Hlavne však získavajú usmernenie na cestu vedúcej k spáse a večnému životu.

Pán Vás žehnaj!

Pekný rok 2014!

Roman Dovala, zborový farár a spolupracovníci.

"Nechajte dietky a nebdáňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské." Mt 16,14