Každý má svoje veci poručiť Bohu a čo Boh dá, to radostne upotrebiť a veci budúce Bohu do správy srdečne poručiť.

(Martin Luther)

T A B I T A

Klub zopár šikovných ručičiek našich milých detičiek pri CZ ECAV Badín.     Info na FB TABITA na facebooku

Náš klub existuje pri CZ ECAV Badín a je určený pre naše evanjelické deti. Je to spoločenstvo detí a dorastu so šikovnými rúčkami a jeho náplňou je aj rozvíjanie tvorivosti a zručností detí. Venujeme sa ručnej tvorbe v rôznych smeroch a využívame pritom rozmanitý materiál či pomôcky - papier, servítku, kartón, prírodné suroviny ako plody, drevo, konáriky, listy ..., drôtik, gorálky, modelovacie hmoty, farby na textil či sklo, látku, filc, plast a iné... Krúžok vedie Lucia Dovalová.

Tabita má i ďalší rozmer - modelársku činnosť- modelovanie lietadiel.Pod vedením skúseného modelára Mariána Kozu sa deti - dievčatá i chlapci - môžu zaoberať veľmi zaujímavou činnosťou, ktorej výsledkom sú krásne modely lietadiel. Treba hodne trpezlivosti, ale výsledok je super. Prvou modelárkou je Kika... Tešíme sa na ďalších. Materiál k modelárskej práci dodávame...:)
Modelárske aktivity prebiehajú súbežne s ostatnými prácami.

Prečo práve TABITA?

Tabita bola šikovná žena, aspoň tak nám to pripomína Písmo ( Sk 9, 36-42). Apoštol Pavol ju vzkriesil, aby mohla ďalej konať svoju prácu. Aj my musíme v deťoch, mladých ľuďoch, ale snáď i vekom dospelejších, prebúdzať k životu talent, schopnosti, dary, aj takýmto spôsobom. Stretnutia sú dobrovoľné, bezplatné a pohodové a síce nie prvoplánovo, ale nenápadne v sebe nesú zvesť, ktorá je najdôležitejšia: Boh nám dal život, aby sme v Jeho láske žili, aby sme žili s Kristom a tešili sa z možností, ktoré sú nám ponúkané.