Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami.

(Leonardo da Vinci)

Služby Božie


Miesto konania: Badín, Evanjelický kostol      Čas: nedeľa o 10:00 hod.