Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)

Služby Božie


Miesto konania: Badín, Evanjelický kostol      Čas: nedeľa o 10:00 hod.