Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)

Oznamy

Highslide JS
Sobota, 19.10.2019 o 18:00 hod.- Nový zborový dom  
Prednáška br. farára Mgr. Michala Zajdena, PhD. z Radvane
na tému: Evanjelická cirkev a.v. v dobe socializmu
Diskusia
Vedomostný kvíz
Pesničky, modlitby, Slovo
Nedeľa, 20.10.2019   18.nedeľa po Svätej Trojici
Služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou o 10:00 hod.
Kázeň – br. farár Mgr. Daniel Beňuch, CZ ECAV Sučany
Spevokol zo Sučian
Spoločný obed v Novom zborovom dome
Program pre deti
Nedeľa, 27.10.2019   19.nedeľa po Svätej Trojici
Služby Božie o 10:00 hod.

Detský biblický tábor

Možnože mať túžbu preniesť sa do dávnej Perzie a ísť na Látky - Bratkovicu nie je celkom adekvátne

 

CZ ECAV Badín | júl/august 2019 viac

Stolno-tenisový turnaj

Okrem otázky kto bude víťazom prvého kola prezidentských volieb nás tretiu

 

CZ ECAV Badín | 16.3.2019 viac

Detský karneval 2019

Detský evanjelický karneval je naša milá a obľúbená akcia. Bolo to tak aj tento

 

CZ ECAV Badín | 3.3.2019 viac

Ekumenické stretnutie

Prosím, modlite sa , aby moja cesta mohla prispieť k jednote kresťanov

 

CZ ECAV Badín | 20.1.2019 viac