Ak má byť niekto spasený, musí v Krista uveriť, jeho slovo počuť a skutkom ho až do smrti plniť.

(Jan Hus)

Detské služby Božie5.10.2014
3.2.2014
26.1.2014