Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)

Detské služby Božie5.10.2014
3.2.2014
26.1.2014