Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Jeden je Boh - stretnutie dorastu 10.9.2010


Pridať na Facebook.com                  Fotogaléria     

Jeden je Boh - 1.Božie prikázanie

Alah, Šiva, Baal, Zeus, Venuša, Poseidón, Slnko, Mesiac.

To všetko sú mená bohov a bôžikov, ktoré majú či mali ľudia na tomto svete.

Veľa ľudí sveta verí a verilo v mnohých a rôznych bohov a bôžikov.

Každý národ, nejaké spoločenstvo v minulosti uctievalo nejaké božstvo, niekoho komu sa klaňali a vzdávali obete. Aj v dávnych časoch, o ktorých nám hovorí Biblia to tak bolo. Áno, dokonca ja Slnko ľudia uctievali. Jeden z najznámejších textov, ktorý nám hovorí o božstve je napríklad príbeh o faraónovi v Egypte, ktorý sa považoval za boha. Človek sa považoval sa boha. Všetci ľuďmi vymyslení bohovia a všetci ľudia, ktorí sa urobili bohom sú falošní bohovia!

Ľudia však majú aj mnoho iných vecí v živote, ktorým slúžia a ktorým sa klaňajú. Všeličo na tomto svete sa nám môže stať bôžikom, ktorého uctievame a často si to ľudia ani neuvedomujú! ( Peniaze, auto, internet, šport...drogy) To všetko môže človeka opantať a a stane sa mu služobníkom.

Pri putovaní izraelcov púšťou, títo si urobili zlaté teľa a tomu sa klaňali. Vec zo zlata sa im stala modlou, bohom.

Môžu falošní bohovia človeku pomôcť, byť mu užitoční? Môžu ho zachrániť od hriechu?

My kresťania veríme v jedného a pravého Boha. Pravý Boh je len jeden.
Boh Stvoriteľ a Otec Pána Ježiša Krista.
Boh našej Biblie, Boh ktorý sa sklonil k nám v Pánovi Ježišovi, Boh, ktorý chce, aby sme ho milovali, ale ktorý prv miloval nás!
Boh, ktorý všetko stvoril a vedľa Neho už žiadny iný bohovia nemajú miesto!

Raz sa učiteľ na NV opýtal detí otázku koľko je bohov? Prihlásila sa Katka a povedala, len jeden. Učiteľ jej oponoval a povedal, prečo si to myslíš? Katka riekla: „ Pán Boh naplňuje celé nebo i zem, preto pre ostatných bohov už nie je miesto.“

1. Božie prikázanie nás učí:
"Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!"

Pán Boh chce, aby v tvoje srdiečko bolo plné viery v nášho jediného Boha.
Ak tam bude On, nebude tam miesto pre iné, často zlé veci.
Ak bude v Tvojom srdci Pán, potom tam bude len láska a dobro, lebo Boh je dobrý a milujúci.
Tak na to nezabudni.

(S použitím myšlienok Malá dogmatika pre deti, S. Heczko, 1995)