Kamkoľvek prišiel apoštol Pavel, tam vznikla duchovná revolúcia. Kamkoľvek prídem ja, tam podávajú čaj.

(Charles H.Spurgeon)

Kto je Boh? - stretnutie detí a dorastu 29.09.2010


Pridať na Facebook.com                  Fotogaléria     

2. Kto je Boh?

Highslide JS
Foto

Niekedy si treba položiť aj veľmi tažké otázky. Jednou z nich je, kto je BOH?
Je Boh človek? Je Boh anjel? Nie je. Už minule sme si to povedali.

Boh je osoba, ktorá prebýva v nebi. Nie na nebi, ale v nebi. Nebo nie je to nad nami, kde lietajú lietadlá. Nebo je Boží svet, kde žije Boh a Boží anjeli a raz keď umrieme, aj my pôjdeme do tohto neba a tam spoznáme ten zvláštny Boží svet.

Ľudia si často myslia, že Boh je osoba ako my, ktorá sedí na obláčiku.
Ľudia si Pána Boha predstavujú, ako starčeka, ktorý má paličku v ruke a pozerá sa z hora na svet. Takýto obraz je zneuctením Pána Boha.

Boh je osoba. Ale je Boh taká osoba ako sme my?
My sme ľudia, ale Boh je iný. My sme Božie stvorenie, Boh je stvoriteľ.

Boh je Duch. Boh je bytosť, ktorá nemá telo ako my ľudia. Boh nepotrebuje telo ako my. Je duch.

Boh však nie je iba v nebi. Boh môže byť aj na iných miestach. Kde? Boh je všade. Aj tu a aj tam. V našej zborovej sieni, ale aj v kostole a tiež zároveň niekde inde, kde sú ľudia a deti, ktorí sa učia o Bohu. Boh je aj v Amerike, za oceánom, aj v Afrike, aj všade.
Boh Duch je všade prítomný a všetko riadi, tak ako to dokázal stvoriť, tak svet aj udržuje.

Boh je láska. Viete, čo je láska. Možno si nevieme predstaviť, ako Boh vyzerá, ako môže byť taká večná osoba bez tela, ako môže byť Boh ako Duch, ktorý je všade. Môžeme si však predstaviť, sprítomniť lásku. Boh je láska. Má nás rád, miluje nás večne a najviac zo všetkých, chce naše večné dobro. Chce, aby sme boli s Ním, aj teraz aj potom.

Buďme dobrí. Milujme Pána Boha a uctime si Ho. Modlime sa k Nemu, spievajme mu, On nás vždy počuje a je stále s nami.

Pamätajme tiež, že Boh sa stal človekom, keď prišiel na zem ako Ježiš Kristus. Amen.

( S použitím myšlienok Malá dogmatika pre deti, S. Heczko, 1995)