Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Kde sa vzal Boh? - stretnutie detí a dorastu 1.10.2010


Pridať na Facebook.com                  Fotogaléria     

3. Kde sa vzal Boh?

Highslide JS
Foto

My, ľudia vieme odkiaľ sme. Poznáme svoju rodinu a vieme aj dátum svojho narodenia. Možno poznáme aj nemocnicu, v ktorej sme prišli na svet.

Zároveň sa učíme, že ľudstvo, teda človek bol stvorený Bohom. To je naša viera podľa Biblie. Kresťania tomu takto veríme a nie je dôvod pochybovať, aj keď sa v škole učíme iné teórie.

Mnohí ľudia však nevedia pochopiť, kde sa vzal Boh.
Kedy sa narodil Boh a kde? Koľko má rokov? Sú to zmysluplné otázky?

Povedzme si otvorene a bez srandy.
Vieme všetko? Kto vie všetko? Nikto z ľudí. Naše poznanie je obmädzené. Boh presahuje naše myslenie, náš rozum. Na takéto otázky si nevieme odpovedať tak, aby sme tomu celkom porozumeli. Boh nám zostáva v mnohom tajomstvom.

Čo však môžeme predsa povedať o Bohu:
Boh je večný!
"Prv než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet. Ty si Boh od vekov až na veky!" Ž 90,2
Boh je od vekov až na veky.
Boh sa nikdy nenarodil a nikdy neumrie.
Boh nemá začiatok a koniec života.
Boh je Pánom času a je nad časom.
"On je, bol i príde!" Zj 1,8 Boh sám je život.
Božie meno Jahve znamená:   "Som, ktorý som."   "Žijem, kto žijem."

Otázka, kde sa vzal Boh nie je vhodná a ani správna. Skôr by sme sa mali zaoberať tým, čo vieme. A teda, že my sme sa narodili a raz musíme aj umrieť. Ale večný Boh, chce, aby aj náš život pokračoval a bol večný.

Starajme sa o to, čo treba robiť, aby som mohol žiť večne s Bohom. Starajme sa o to, aby som raz poznal všetku pravdu a aby sme zistili otázky na všetky odpovede. Musíme veriť Pánu Bohu, musíme milovať Jeho Syna Pána Ježiša Krista. Musíme sa starať o svoju dušu. Evanjelium nám hovorí jeden príbeh: L 12, 16-28. Prečítame si.

Verme, že je Boh je večný a večný život chce darovať aj nám. Amen.


( S použitím myšlienok Malá dogmatika pre deti, S. Heczko, 1995)