Ak má byť niekto spasený, musí v Krista uveriť, jeho slovo počuť a skutkom ho až do smrti plniť.

(Jan Hus)

Kde sa vzal Boh? - stretnutie detí a dorastu 15.10.2010


Pridať na Facebook.com                  Fotogaléria     

Ako môžeme vedieť, že Boh je, keď Ho nevidíme?

Highslide JS
Foto
Na svete je mnoho vecí, ktoré nevidíme a predsa nepochybujeme, že sú!
Povedzte mi niektoré! (Deti môžu vymenovať....)

Ľudia sa stále pochybujú či Boh je, keď Ho nie je vidieť.
Mnohí hovoria ukážte nám Boha a budeme v Neho veriť.
V Pána Boha však môžeme veriť práve preto, že Ho nevidíme!
Pán Boh nám dal možnosť veriť v Neho práve tým spôsobom, že nám zostáva tak trochu ukrytý.

Spolu musíme hľadať dôkazy alebo potvrdenie toho, že Boh je, aj keď Ho nevidíme.
Neexistujú však dôkazy, ktoré by niekto nevedel spochybniť.

Skúsme predsa povedať, čo by si predložil ako dôkaz neveriacemu človeku!

Ľudia, svet, nebo, hviezdy, ako to všetko vzniklo?
Všetky to zvláštne a jedinečné vôkol nás poukazuje na Boha!

Život, to, že sme, že žijeme, aj to poukazuje na Boha.
Aj v svojom osobnom živote pozorný človek vidí veľa Božieho konania.

Ježiš Kristus. O Ňom Biblia hovorí: "Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten Ho známym učinil!"

Lásku. Povedz ľuďom o Božej láske a hlavne dokáž iným svoju lásku k nim.
Láskou môžeme podať svedectvo o Bohu.

V Biblii sa píše nielenže človek Pána Boha nevidí, ale že Ho nesmie uvidieť.
Vidieť Boha rovná sa smrti. Ex 33, 20b

Aj my si musíme uvedomiť, že Pána Boha uvidíme raz, keď umrieme vo večnosti, v nebi.

Tu na tomto svete a v tomto živote sa musíme učiť veriť v Neho, žiť podľa Jeho slova a milovať Ho.
Nemôžeme Ho vidieť, ale môžeme Ho milovať.
Otvárajme srdce Božej zvesti a láske.
Nezabúdajme tiež lásku rozdávať.
Tešme sa, že raz Pána Boha uvidíme.

Poznáme príbeh o učeníkovi Tomášovi, ktorý nechcel veriť, že Kristus vstal z mŕtvych pokiaľ Ho neuvidí. "Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili!"


( S použitím myšlienok Malá dogmatika pre deti, S. Heczko, 1995)