Nikto nemá toľko poradcov ako ten, kto má Bibliu.

(Pavel Kosorin)

Božia Trojica - Otec, Syn a Duch svätý - stretnutie detí a dorastu 22.10.2010


Pridať na Facebook.com

Božia Trojica - Otec, Syn a Duch svätý

Keď hovoríme o Bohu, zvykneme používať mená ako Otec, Ježiš Kristus a často spomíname aj Ducha svätého. Modlíme sa s prosbou "Pane Bože prosím", ale modlíme sa aj "Daj, dobrý Ježiši Kriste" a tiež voláme o pomoc Ducha svätého.

Je to trochu zvláštne. Stále sa však modlíme k tomu istému Bohu.

Podobne niekedy sa Vás opýtam "Kto stvoril svet?" a vy odpoviete Ježiš a ja vám nemôžem povedať, že sa mýlite, lebo máte pravdu, hoci zároveň vás učím, že svet Stvoril Boh Otec a vy sa vlastne trochu mýlite. Zdá sa nám to všetko trochu dopletené.

Na vysvetlenie musíme počuť, čo nám hovorí Biblia.
Biblia nás učí o Trojjedinom Bohu, o Božej Trojici,
-o Bohu Otcu,
-o Bohu Synu
-o Bohu Duchu svätom.

Takto sa Pán Boh zjavil svetu a takto Ho musíme poznať i veriť.
Pán Boh sa nám zjavil v 3 osobách, musíme ich vedieť rozlišovať, ale musíme tiež vedieť, že sú to jeden a ten istý Boh!

Či povieme Boh Otec, či povieme Ježiš, či povieme Duchu svätý, vždy hovoríme o tom istom Bohu, ktorý je jeden, jediný a jedinečný už aj v tom, ako sa zjavil svetu v Trojici.

Zapamätajme si dobre, že Boh je Trojjediný, Otec, Syn a Duch svätý.
Je to však stále jeden Boh, ktorý sa skláňa k nám ľuďom v plnosti lásky a záujmu o nás.

Musíme si však zapamätať nasledovné.
Na otázku, kto stvoril svet, by sme mali odpovedať: „ Boh Otec.“
Na otázku, kto zomrel na kríži, by sme mali odpovedať: „ Boh Syn!“
Ježiš Kristus bol pravý Boh. Ak by nebol, nemohol nás vykúpiť.
Na otázku, ako je pri nás Boh Otec a Syn prítomný povieme: „ Duchom svätým.“

Naučíme sa novú pieseň:
„ Otče Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh Ty si môj Pán.
Slávny si môj Boh, sávny si môj Boh Ty si môj Pán.“
„ Synu, Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh Ty si môj Pán.
Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh Ty si môj Pán.“
„ Duchu, Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh Ty si môj Pán.
Slávny si môj Boh, sávny si môj Boh Ty si môj Pán.“

Možno tomu všetkému stále nerozumieš. Nie je to jednoduché.
Verím však, že Pán Boh, Otec, Syn a Duch svätý raz ti dá poznať všetku pravdu.
Raz ju všetci poznáme, keď sa stretneme v nebi.
Nič z toho nám nebráni Bohu veriť a tešiť sa z toho, že sme Božie dietky, čo určite sme.

Veršík na zapamätanie:
„ Svätý, svätý, svätý Pán Boh, vševládny, ktorý bol, je a príde!“ Zj 4,8.

Na záver si ešte prečítame a tiež si zaspievame z ES pieseň č. 184.
Nedokonalé, ale použiteľné príklady k pochopeniu Božej Trojice
- voda v 3 skupenstvách alebo matematický príklad 1.1.1= 1

                                        Amen.