To, čo považuješ za problém, je dar, ktorý máš vyriešiť.

(Ludwig Wittgenstein)

Prečo nás Pán Boh stvoril? - stretnutie detí a dorastu 29.10.2010


Pridať na Facebook.com

Prečo nás Pán Boh stvoril?

Položili ste si už niekedy otázku, prečo sme na svete?
Prečo nás Pán Boh stvoril?

Kedy sa ľudia môžu pýtať takéto otázky?

Napríklad vtedy, keď sú nesmierne šťastní, keď sa im niečo podarilo a tešia sa. Vtedy je otázka, prečo som na svete, prečo mi dal Pán Boh život vyjadrením vďaky. Žalmista v 8 žalme píše: „ Čo je človek, že naň pamätáš a syn človečí, že sa ho ujímaš?“ Človek si veľakrát môže uvedomiť, aký vzácny dar je život a všetko, čo k nemu patrí.

Sú však aj chvíle ťažké. Pri chorobe, utrpení, pri smrti a vtedy sa pýtame otázku prečo, na čo som na svete, keď musím trpieť, keď musíme umrieť? Vtedy ľudia veľmi bojujú s otázkou zmyslu života. Avšak práve vtedy je zvesť o Bohu veľmi dôležitá a zostáva jedinou nádejou. Utrpenie a smrť bez vzťahu k Bohu nemajú vôbec žiaden význam.

Každý človek musí vidieť svoj život ako dar od Pána Boha. Pán Boh mi dal život a môj život patrí Jemu. Ak by som zabudol, kto ma stvoril, kto mi dal život bol by som veľmi chudobný človek.

Rozmýšľajme nad tým, čo všetko môžem na svete robiť?.....................................
Všetky odpovede sú náplňou môjho života a aj kvôli tomu sme sa narodili. Máme veľa úloh a povinností.

Máme však ďalšie úlohy a povinnosti.
Máme sa snažiť žiť na Božiu chválu a česť.
Našou úlohou je chváliť Pána Boha aj slovom, aj životom.

Pán Boh chce, aby sme sa o Ňom učili,
                           aby sme premýšľali o Božích veciach,
                           aby sme láskou k iným ľuďom opätovali Jeho lásku k nám,
                           aby sme činili Jeho svätú vôľu,
                           aby sme Ho oslavovali.

Pán Boh nechce, aby sme žili len pre seba!!