Kamkoľvek prišiel apoštol Pavel, tam vznikla duchovná revolúcia. Kamkoľvek prídem ja, tam podávajú čaj.

(Charles H.Spurgeon)

Aký Pán Boh nie je, hoci niekedy si to ľudia myslia? - stretnutie dorastu 5.11.2010


Pridať na Facebook.com

Aký Pán Boh nie je, hoci niekedy si to ľudia myslia?


Stiahni film         Stiahni prezentáciu

O Pánu Bohu vieme povedať, že je jeden, večný, trojjediný, že je všemohúci, vševedúci, že je láska, Duch. A mohli by sme ešte zopár dôležitých právd o Bohu doplniť.

Ľudia si však často o Bohu myslia aj také veci, ktoré nie sú pravdivé a ktoré zosmiešňujú a urážajú Pána Boha a tiež nás aj vzďaľujú od Pána Boha.

Ak by som si napr. myslel o Pánu Bohu, že je to starý a zlý ujo, prísny policajt, ktorý ma chce len trestať, nikdy by som nechcel patriť takémuto Bohu. Preto pozor na pomýlené myšlienky a predstavy o Pánovi.


Čo si ľudia najčastejšie myslia?

Mnohí si predstavujú Boha ako starčeka, ktorý nám nerozumie, ktorý je stále nahnevaný a ušomraný.
Pán Boh je však iný. Pán Boh nestárne, má rád nové a má rád radosť. (Iz 40,28)

Sú takí, čo vravia o Bohu, že je ďaleko a nestará sa o nás. Stvoril svet a všetko nechal tak. Vraví sa tomu aj Boh-hodinár.
Pán Boh nie je ani takýto. Boh je s nami a zaujíma sa o nás. . (Mt 1,23)

Pán Boh nie je ani ako spomínaný policajt, ktorý sleduje naše kroky a chce nás prichytiť pri zločine a potrestať. Takýto Pán Boh, ktorý stále robí „no, no, no“ nie je Boh Biblie.
Boh Biblie je Boh lásky. Pánu Bohu sa nepáči hriech, ale miluje hriešnika, teda nás.

Pán Boh nie je ani ako prísny kat, ktorý len hrozí a trestá.
Je to naopak. Boh odpúšťa a uzdravuje.

Viete si predstaviť, že Pán Boh je ako herec, ktorý vodí bábky po javisku? Bábky robia len to, čo im herec dovolí. Znamenalo by to, že nie sme ľudia, že nemáme slobodu.
Pán Boh nám daroval slobodu. My sami sa môžeme rozhodovať. Nie sme Božie bábky sme Božie dietky, priatelia a spolupracovníci. (1K 3,9)

Pán Boh nie je ani záchranka 112. Ľudia si často mýlia Boha so záchrankou. Boh pre prípad núdze. Keď je zle, rýchlo zavolám. Takýto vzťah s Pánom je veľmi pomýlený.

Podobne je zlé, ak si niekto pomýli Pána Boha s Dedomrázom alebo Santa Clausom.
Boh je náš dobrý nebeský Otec, ktorý nás miluje a odpúšťa nám, ale nie je naivný a nesmieme sa mu vysmievať, ale brať Ho vážne. Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať, ako vraví Martin Luther.

Veľa ľudí hovorí, že verí v nejakú vyššiu inteligenciu, vyššiu múdrosť, ktorá stvorila svet. Pán Boh nie je nejaký supermúdry stroj, počítač, ktorý všetko pekne programuje.
Boh je živý, Boh je osoba a chce mať vzťah s nami, ľuďmi.

Nášho Boha najlepšie vystihujú slová Písma: „ Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho!“ J 3,16
Tešme sa, že môžeme veriť Bohu, o ktorom vieme túto pravdu. Amen.

Aktivita: motané bábiky