Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom.

(Pablo Picasso)

Pár slov o našom nepriateľovi - Stretnutie dorastu 3.12.2010


Pridať na Facebook.com

Pár slov o našom nepriateľovi

Máte nejakých nepriateľov?
Máte v svojom okolí ľudí, o ktorých by ste povedali, toto je môj nepriateľ?
Čo robí a ako sa správa taký nepriateľ? Nepriateľsky? Škodí nám, ubližuje nám?
A vieme vždy, že nám ten človek chce zle?

V hymne všetkých evanjelikov v piesni „Hrad prepevný“ sa spieva:
"Veď starý nepriateľ, zničiť by nás chcel, veľká moc a klam strašná jeho je zbraň, v svete nemá rovného."

O kom hovorí tento text?
Hovorí o našom najväčšom nepriateľovi, starom nepriateľovi, o diablovi.

Prečo nazýva Martin Luther diabla starý nepriateľ?

Diabol je tu od počiatku sveta. On bol už v raji, on bol ten, kto spôsobil hriech, kto začal nepriateľstvo medzi Bohom a človekom, on bol ten, kto klamal Evu a navádzal prvých ľudí na hriech. Tak, ako majú ľudia starých priateľov, tak my máme aj starého nepriateľa diabla.

Čo vieme o diablovi povedať viac?
Diabol, je padlý anjel. Minule sme sa učili o anjeloch, o Božích bytostiach, ktoré stvoril Pán Boh, aby mu slúžili. Padlý anjel diabol nechcel slúžiť Bohu a postavil sa do zápasu s ním o vládu nad svetom a človekom.
Slovo diabol znamená „ ten, ktorý rozdeľuje.“
Diabol rád rozdeľuje, ľudí od seba, ľudí od Boha.
Diabol má veľkú moc, ale nie je silnejší ako Boh a napokon ani nezvíťazí. Bude porazený.

Ako diabol vyzerá?
To samozrejme nevieme. V Biblii sa píše, že mal v raji podobu hada. Ľudia si diabla predstavujú ako čerta s rohami alebo ako nejakú zvláštnu bytosť, ktorá pôsobí hrozivo. Diabol je bytosť mnohých tvárí!

Aký cieľ má diabol?
Jeho cieľom je zničiť nás, navádzať nás stále znovu na hriech, konať proti Bohu a Jeho prikázaniam. Chce, aby sme sa čo najviac vzdialili od viery v Pána Boha. Využíva na to všetky možné spôsoby a my sa mu často dáme zlapať.
Diabol si môže aj dobrú vec použiť na svoj cieľ. Može aj pekné stretnutie obrátiť na zlo.
On, diabol pokúša a dáva nám všelijaké ponuky.
Ľudia sa mu radi dávajú do služby.
Nedávame sa mu aj my často a dobrovoľne do služby? Porozmýšľajte!

Podstatu diablovho konania stále najlepšie vystihuje príbeh z rajskej záhrady.
Podobne však aj príbeh zo začiatku Ježišovho pôsobenia, keď diabol pokúšal Pána Ježiša.
Diabol je teda nielen náš nepriateľ, ale aj Boží nepriateľ!

Nad diablom sa nedá zvíťaziť ľudskou silou, len úprimnou vierou v Pána Ježiša.
Láskou k Pánovi Ježišovi zvíťazíme nad nepriateľom všetkých ľudí, diablom.
"Oblečte sa v celú výzbroj Božiu, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla." Ef 6, 11 Amen

Amen. Aktivita: Vianočné pozdravy, 1. snehuliak a Mikuláš