Pane, neprosím o nevšedný zázrak, ale o silu prijať všedný deň.

(Antoine de Saint-Exupéry)

O Adamovi, Eve a stromčeku - Stretnutie dorastu 10.12.2010


Pridať na Facebook.com

O Adamovi, Eve a stromčeku

Na našich stretnutiach sme sa už zhovárali o tom, prečo nás Pán Boh stvoril ako ľudí. Máme tu nejaké poslanie, úlohy a hlavne máme slúžiť Pánu Bohu.

Ako však Pán Boh stvoril človeka?

V Biblii sa píše: „Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života.“ Čo to znamená stvárnil? Vytvaroval? Dal mu tvár?

Boh urobil človeka takým, ako plánoval, takým ako sme, s naším telom, tvárou a napokon Boh dal tomu vytvarovanému telu svojho ducha života.

Každý človek je osobitý a jedinečný, každý má svoju vlastnú tvár.

Boh následne stvoril aj Evu, ženu, lebo videl, že človeku nie je dobré byť osamote. Tak Boh stvoril Evu, ženu z Adamovho rebra. Preto sa hovorí, že muž a žena sú jedno telo. Patria k sebe.

Čo je na tom všetkom zaujímavé? Aké je to pre Pána Boha jednoduché. On je Stvoriteľ, On to dokáže. Musíte tomu veriť, ale trošku to aj chápať. Predstav si, že huslista dokáže tak perfektne všetko zahrať. Lekár vie operovať a bez problémov sa hrá s ľudským srdiečkom. Iní ľudia to nevedia. Maliar maľuje, sochár robí sochu, stolár s drevom a podobne. Boh Stvoriteľ dokáže tvoriť, lebo je Boh. Netreba sa nad tým čudovať.

Adam a Eva boli postavení k životu v záhrade Éden. Človek mal záhradu obrábať a strážiť. Mali však aj jeden zákaz: „ Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť....“. Každý vzťah musí mať isté pravidlá. Vzťah človeka s Bohom mal pravidlo lásky a dobra, ale v tom vzťahu bol aj tento zákaz a Božie očakávanie poslušnosti Stvoriteľovi.

A tu prichádzame k stromčeku. Zatiaľ nie vianočnému. Sme pri stromčeku, ktorý je nám záhadou. Nevieme aký to bol strom, ako vyzeral, aké mal ovocie. Toto ovocie však bolo zvodné a lákavé. Toto ovocie ľudí upútalo. A upútalo ich hlavne vtedy, keď im had nahovoril, že vôbec nič sa nestane, keď z toho stromu budú jesť. „Vôbec nezomriete...“. Vlastne im povedal, had-diabol, že naozaj sa nestane nič vážne, akurát, že budú ako Boh, budú vedieť, čo je dobro a čo je zlo. Ako často nám chce diabol nahovoriť, že sa vôbec nič nestane, že to vôbec nie je zlé, čo chceme urobiť. Ukradni!- to vôbec nie je zlé. Nadávaj! - to vôbec nie je zlé. Buď neposlušný a protivný!- to vôbec nevadí.

Stromček uprostred záhrady v Édene, z ktorého jedli Adam a Eva, keď počúvli diablov hlas, tento stromček nám pripomína hriech, prvý hriech človeka, neposlušnosť voči Bohu. Takto hriech prišiel do sveta. Od tých čias sme všetci hriešni. Hádame sa , hneváme, bijeme, nenávidíme, robíme si zle, smejeme sa chorým a slabým, myslíme len na seba. A ešte viac sa dávame zlákať tomu, čo je zvodné a lákavé na pohľad. Diablovi sa podarilo všetko, čo mal v úmysle. Môže však za to stromček?

Počas Vianoc máme skoro všetci vianočný stromček, jedličku, smrek, borovicu alebo teraz už aj iba nejakú umelinu. Vianoce bez stromčeka si však nevieme predstaviť alebo áno? Vianočné stromčeky bývajú lákavé, ligotavé, krásne. Všetkým sa nám páčia. Strom v záhrade Éden znamená neposlušnosť a hriech. A čo môže znamenať vianočný stromček? Poslušnosť a záchranu od hriechu. Vianoce, ktoré sa blížia a s nimi aj vianočný stromček sú o Božom odpustení a víťazstve nad diablom. Keď vidíš vianočný stromček môžeš si spomenúť na stromček v Édene, ale hlavne nech ti pripomenie Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel do sveta.

Veľmi dôležité však je to, aby ti vianočný stromček pripomenul poslušnosť Pánu Bohu.

Amen.

Aktivita: svietničky