Pane, neprosím o nevšedný zázrak, ale o silu prijať všedný deň.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Stretnutie dorastu - O láske neláskavej


10.2 2012        Fotogaléria Fotogaléria           

- keď pôjdete do obchodu isto sa stretnete s ponukou srdiečka či iného darčeka ku sviatku zaľúbených...sv. Valentína
- čo to znamená byť zaľúbený? ...
- človek má od Boha aj takýto dar, že sa môže zaľúbiť...avšak zaľúbenosť má prerásť v lásku
- Pán Boh nás pozýva k láske a chce, aby sme sa milovali, aby sme sa mali radi a bolo by úplne najlepšie, keby sme vedeli byť „ako zaľúbení“ po celý život

- v Biblii je veľa slov o láske aj o zaľúbení, ale i sympatiách

-jeden príbeh hovorí o Samsonovi, silákovi, sudcovi SZ ( Sud 16)

Samsona Pán Boh obdaril veľkou silou. Bol ako hrdina z dobrodružných filmov. Všetci sa ho báli a víťazil nad nepriateľmi. Nikto nevedel, kde sa ukrýva jeho obrovská sila.
Samson sa zaľúbil do ženy Dalily, filištínky. Zapáčila sa mu.
Túto situáciu využili filištínske kniežatá, aby objavili tajomstvo Samsonovej sily.
Dalile sľúbili peniaze.
Dalila sa snažila dostať z neho toto tajomstvo. Samson si z nej robil žarty.
Ona ho obviňovala, že ju stále klame a nechce jej povedať pravdu.
Napokon zasiahla citlivú strunu: „ Ako môžeš povedať „ milujem ťa“ a keď tvoje srdce nie je pri mne? Už trikrát si ma podviedol a neprezradil si mi, v čom je tvoja veľká sila!“
Naveľa Samson týmto rečiam podľahol a tajomstvo prezradil.
Sud: 16, 16-21

Zdá sa, že láska Samsona a Dalila sa skutočne nebola skutočná a nemala s láskou nič spoločné. Bola to taká láska neláskavá. Dalila ho úplne zradila a podviedla. Ublížila mu. Bola falošná.

Pán Boh nechce falošnú lásku!
Pán Boh od nás žiada lásku čistú, úprimnú, lásku, nezištnú.
Takúto lásku musíme dávať Pánu Bohu, lebo takú nám dáva aj On sám.
A takúto lásku svojich srdiečok musíme dávať aj ľuďom vôkol nás, našim kamarátom, kamarátkam a raz aj manželom či manželkám. Nech nás Pán Boh žehná v svojej večnej láske.

Veršík z 1 K 13, 13:

„Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska."

Doplňujúce aktivity: šitie filcových brošničiek- srdiečok