Boh má prácu pre každého človeka.

(Ernest Hemingway)

Hľadáme Ježiša. Mt 2, ( výklad pre dorast)

Kto v našom texte hľadal Pána Ježiša? Hľadali ho mudrci od východu, mágovia.
Prečo Ho hľadali?
Pán Boh sa im prihovoril im blízkou rečou a oznámil im znamením na nebi dôležitú informáciu. Ak oni tento Boží hlas počuli, je to obdivuhodné.

Predstavte si, akí sú ľudia leniví niekedy urobiť len pár krokov alebo ísť pár metrov pešo.

Mudrci išli za hviezdou. Mudrci hľadali Pána, aby došli cieľa a zmyslu svojej cesty, aby sa Mu poklonili. Ich úmysly boli dobré a ušľachtilé. Bolo to pekné, správne, ale aj zaujímavé, že sa vybrali na dlhú a náročnú cestu hľadať neznámeho kráľa, narodené dieťa v cudzej a ďalekej krajine.

Myslíte si, že ste už našli Pána Ježiša? No, snáď niektorí čiastočne áno, ale väčšina ešte celkom nie. Ani ja sám by som si nedovolil tvrdiť, že už som Ho našiel.

Boh si našiel mňa a pozval mňa. Presne tak, ako si Boh našiel mudrcov a pozval ich- „poďte za týmto znamením!“

Ale ja som ešte celkom Pána nenašiel. A viem, že ešte mám pred sebou dlhú cestu.
Tak je to aj s vami! Ešte sa musíte veľa učiť, veľa skúsiť, veľa čítať Bibliu, veľa chodiť na stretnutia, aby ste naozaj mali v srdci Boha. Hoci to dokonalé nájdenie bude až raz v nebi.

Ale je niečo, za čo môžete byť vďační. Je tým Božia milosť, že si Pán Boh našiel vás. To je prejav veľkej Božej lásky, že sa tak stalo. Najprv si Boh musí nájsť teba, aby si ty mohol hľadať Jeho, aby si sa mohol vydať na dlhú cestu. Rozumiete tomu?

A čo to znamená, že si nás našiel Boh? V prvom rade je to fakt, že sa môžete učiť o Bohu, že slovo o Pánovi Ježišovi vám nie je celkom cudzie, že ste tí, ktorí chodia na stretnutia a učíte sa viere. Je veľa takých, ktorým sa toto nechce a možno nemajú takú možnosť.

Ja som vďačný Pánu Bohu, že si ma našiel a som kňazom, hoci je to ťažká služba a niekedy mi je veľmi smutno.

Viete z Biblie o niekom inom koho si takto našiel Boh? ( učeníci)

V druhej časti nášho textu sa dozvedáme o kráľovi Herodesovi. On tiež hľadal Ježiša. Dozvedel sa o Ňom a zostal šokovaný a vystrašený. Začal Ho hľadať, ale nie s dobrými úmyslami. Jeho život bol nastavený úplne ináč. On bol posadnutý mocou a bohatstvom.
Prečo Ho hľadal? Bál sa a chcel Ho zabiť. Kvôli tomu urobili v Betleheme masaker.
Ľudská zloba a strach o moc je veľká.

Každý môže na správu o Kristovi reagovať ináč. Niekoho zaujme, poteší, iný sa smeje, iní sa zľaknú a nahnevajú. Aj ich si našiel Boh so svojou zvesťou, ale oni toto nechceli prijať. Svoj život si vážili viac ako lásku Božiu.

Ten, kto úprimne hľadá Ježiša, ten si viac váži Božiu lásku ako svoj život.

Záver: Boh si nás našiel svojou láskou a zvesťou. Jeho milosť k nám je veľká. My ideme cestou za Pánom, ale kým sa k Nemu dostaneme, ešte musíme nejakú cestu prejsť. Amen.