Kamkoľvek prišiel apoštol Pavel, tam vznikla duchovná revolúcia. Kamkoľvek prídem ja, tam podávajú čaj.

(Charles H.Spurgeon)

Ne-poslušný Ježiš, L 2, 41-52, (výklad pre dorast)

Čo si myslíte - aký bol Pán Ježiš, keď bol dieťa?

--- Pekný ---- klamársky ---- slušný---- pobožný---- milý ---- veselý----

----prísny ---- tvrdohlavý ---- smelý ---- bitkár ---- úprimný ----- zákerný -----

---ohováračný ---- poslušný ---- silný ---- múdry ---- šikovný ---- zručný ----

--- svedomitý --- obľúbený ---- namyslený ---- drzý --- pokorný ---- veriaci ---

--- šialený ---- urehotaný --- snaživý --- bezcitný --- citlivý ----.........................

Deti sú rôzne. Každý má nejaké vlastnosti. V poslednej dobe sa však zdá, že deti sú veľmi zlé a mnohí rodičia musia byť smutní, že ich deti sa nesprávajú tak, ako by si želali. Kto vie, že kde je chyba? Čo si myslíte, kde je chyba, ak sú deti zlé, drzé a neposlušné?

Prečítame si príbeh z L 2, 41-52 !

Čo by sme povedali o Pánovi Ježišovi na základe tohto príbehu? Aký bol?

Prečo sa Pán Ježiš stratil?

Rodičia, Jozef a Mária, kráčajúc domov pozabudli na Ježiša. On už však nebol celkom malé dieťa. 12 ročný chlapec v tej dobe sa už považoval pomaly za mládenca. Nebolo to dieťatko, ktoré mali držať za ruku. Predsa sa stalo, že sa im stratil a nekráčal s nimi v zástupe.

Rodičia aj deti musia vedieť, že aj keď sa dieťa zdá už veľké, ešte treba naň dávať veľký pozor. Podobne aj deti musia vedieť, že nikdy nie sú takí veľkí, aby nemuseli poslúchať rodičov, ab im nemali byť poslušní.

Čo by sa stalo, kebyže sa tri dni neukážete doma? Aká by bola reakcia po návrate domov?

Je dosť pravdepodobné, že by vám zatrhli všetky aktivity a možno by bol aj poriadny výprask. Aj Mária musela byť veľmi nahnevaná aj vyľakaná. Iste to bola kus aj jej chyba.

Pán Ježiš zostal v chráme. Zostal v rozhovoroch o Bohu a aj Jeho vysvetlenie bolo presne v tom zmysle: „ Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho Otca?“ Jemu boli Božie veci blízke. On bol Boží Syn. Mal rád aj svoju mamu, aj otčima Jozefa, ale ešte viac mal rád svojho nebeského Otca.

Bol Pán Ježiš neposlušný? Alebo bol poslušný? Dá sa to rozsúdiť?

Ježiš bol poslušný!

Na zapamätenie: Buďme poslušní Pánu Bohu! Konajme to, čo nám hovorí a majme radi Božie veci, aj rozprávanie o Bohu, o Ježišovi. Veľa ľudí berie svoju vieru tak, že prídu do kostola, na bohoslužby, ale viac ich veci Božie nezaujímajú. Podľa vzoru Pánovho, by sme sa mali viac zaujímať a veľa premýšľať o Pánu Bohu, veľa sa modliť a plniť Jeho prikázania.

Potom budeme ako Ježiš:

"A Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom!" L 2,52

AMEN