Boh má prácu pre každého človeka.

(Ernest Hemingway)

Zaujímame sa o seba? - Stretnutie Fara-dorast

„Jedni druhých bremená neste, tak naplníte zákon Kristov." Galatským 6,2

V Biblii máme slová: "Jedni druhých bremená neste, tak naplníte zákon Kristov."
Čo je to bremeno? Hľadajme odpovede!
Je to niečo ťažké, nejaký problém, nejaká starosť, niečo, čo človek musí niesť.
Každý máme nejaké starosti. Každého niečo trápi. Čím ste starší, tým je toho viac.

Lenže text nehovorí len o tom, že bremená sú, ale o tom, kto ich má niesť.
"Jedni druhých..." . Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Ja trochu tvoje, ty trochu moje. Ako kebyže idete zo školy a striedate si tašky. Vždy by niekto druhý niesol tvoju tašku a ty zasa niekoho iného. Bolo by to zábavnejšie a pre niekoho aj ľahšie.
V konečnom dôsledku sa jedná o pomoc, ako sa dostať domov čím najlepšie a v pohode.

Nesú ľudia bremená iných? Ako, kto, skúste porozmýšľať?

- starostlivosť o chorých rodičov, o deti
- pomoc v núdzi, pomoc susedovi, pomoc spolužiakovi

Ako možno človeku ináč pomôcť? ...

A teraz ešte ďalšie otázky.
Ako dnes žijú ľudia? Je moderné niesť bremená jeden druhého?
Nie sme príliš sebeckí? Nemyslíme si, že mňa sa problém druhého človek netýka?

Pán Boh nás učí láske. Božie slovo nás učí láske. A súčasťou lásky je záujem a pomoc, nesenie „ bremena jeden druhého!“ Týmto naplníme zákon Kristov!

Čo niesol na svojich pleciach Pán Ježiš? Kríž. A čie to bolo bremeno? Jeho? On zapríčinil všetku zlobu sveta, všetok hriech?
On bol bez viny. A predsa niesol bremeno kríža za nás.

Nikdy nemôžeme povedať, že žiaden problém iného človeka sa ma netýka.
Ak by si bol Ježiš povedal, mňa sa to netýka, boli by sme zatratení. Vďaka Pánu, že nás zachránil, lebo niesol kríž za nás a naše hriechy.

Pán nás žehnaj. Amen.