Boh má prácu pre každého človeka.

(Ernest Hemingway)

Ekumenické modlitebné stretnutie za požehnanie nového roka 2013

Fotogaléria Fotogaléria           

Ekumenické modlitebné stretnutie 2013

Je zimný nedeľný podvečer 20. januára 2013. Práve sme sa vrátili z ekumenického modlitebného stretnutia, ktoré sa tento rok uskutočnilo v kaplnke Kňazského seminára F. Xaverského v Badíne. Ja osobne som v tejto kaplnke bola po prvýkrát a hneď pri vstupe ma zaujala mozaika na čelnej stene. Okrem kríža s Ježišom, postavy Márie a ešte ďalších troch postáv ma zaujali červený kruh na pozadí bielej steny spolu s čínskymi znakmi v hornej časti mozaiky. Ako sme sa neskôr dozvedeli jedna z troch spomínaných postáv znázorňovala samotného Františka Xaverského, podľa ktorého je pomenovaný aj samotný Kňazský seminár. F. Xaverský podnikal misijné výpravy do Japonska a mal v pláne aj výpravu do Číny, ktorá sa mu už ale nepodarila uskutočniť.

Aj v kázni slova Božieho diakona Martina Kňažeka zaznelo známe meno. Spomínal sa Thomas Alwa Edison a jeho vynález – žiarovka, bez ktorej si dnes už asi ani nevieme život predstaviť. Po skončení tvrdej práce tímu výskumníkov vložil Edison svoju dôveru do rúk najmladšiemu pomocníkovi, malému chlapcovi, aby pred zvedavým davom nadšencov vyšiel po schodoch a priniesol žiarovku. Prvý pokus nevyšiel. Žiarovka sa rozbila skôr ako sa stihla rozsvietiť. Tvrdá práca Edisona a jeho tímu začala znova. Po jej skončení Edison opäť vložil svoju dôveru do rúk toho istého chlapca. Aj pán Boh má s nami plán a vkladá do nás svoju dôveru. Aj ten najmenší z nás môže priniesť svetlo v podobe zvesti Evanjelia o Ježišovi Kristovi.

Kázeň vystriedali piesne mládeže a modlitby za pokoj a mier vo svete, za spoločenstvo cirkvi, za prenasledovaných kresťanov, za chorých, trpiacich a starých, za obec, za zlepšenie soc. situácie, za rodinu a manželstvá, za mládež a deti, za povolanie k službe v cirkvi a za našu úplnú dôveru v Boha v novom roku 2013. Pomedzi jednotlivé modlitby sa niesla pieseň To já o Pane môj stojím tu v modlitbách v podaní mládeže a sprievodu gitary pod vedením brata farára R. Dovalu. Okrem tejto v podaní mládeže zazneli aj piesne ako Vstupuje Pán, Pozri Boh sám, Otvor mi oči Duch svätý. Na záver zaspieval aj spevácky zbor Javory.

Duchovne naplnení sme sa z kaplnky Kňazského seminára F. Xaverského presunuli do jedálne, kde na nás čakalo hojné pohostenie – aj slané aj sladké. Nikto nemohol povedať, že odchádzal nenaplnený.

Skončím slovami Evanjelia, ktoré zazneli aj v kázni slova Božieho podľa Jána 13, 34: "Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali."


Daniela Kozová