Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Presbyterský guláš - 25.5.2013

Fotogaléria Fotogaléria

Na začiatok si dovolím krátky citát z Cirkevnej ústavy ECAV, článok 18, ods. 2: "Zborové presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát za rok." Toľko hovorí ústava našej cirkvi o oficiálnych zasadnutiach zborového presbyterstva.

Potreba, alebo v našom prípade skôr túžba presbyterov zísť sa aj neoficiálne, ako spoločenstvo ľudí, ktorých spoločným znakom je práca na Pánovej vinici, pripadla aj na májový sobotný večer. Od čoho sa toto "zasadnutie" líšilo od toho oficiálneho? Prvým rozdielom bolo, že "zasadnutie" neviedla pani dozorkyňa, ale brat Jurko Majerský spoločne s Jankom Hanom, ktorí pre nás ostatných pripravili vynikajúci guláš, ktorý dvojnásobne chutil nám, ktorí máme radi všetko pikantné :-). Druhým rozdielom bolo, že na stole bolo viac koláčov, zákuskov, buchiet a buchtičiek ako na tom oficiálnom stretnutí (Vlastne... tam nemávame žiadne... ale čo nie je, môže byť :-)) Sestry presbyterky, ďakujeme! Ďalším rozdielom bolo, že sme nedvíhali ruky pri hlasovaní, ako to robíme zvyčajne, ale sme pozdvihli ruky pri potlesku, keď nám na fujare zanôtil i zaspieval Jurko M. Ej veru, myslím že s takým výkonom by sa ani na slávnostiach pod Poľanou nestratil.

Posledným, najväčším, rozdielom, čím sa dnešné zasadnutie líšilo od to oficiálneho, bolo to, že sme nepriajali žiadne oficiálne uznesenie ani rozhodnutie, len sem-tam bolo počuť: "Tak na zdravie !!!" :-)

A z tohto stretnutia neexistuje ani zápisnica, len týchto pár riadkov... a ani nie je potrebná. Príjemný zážitok z pekného večera stráveného v kruhu príjemných ľudí ostáva zapísaný v listinách našich sŕdc.

Pripravil: Jano Petrovič


created by picasa2html.com