Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami.

(Leonardo da Vinci)Kázeň na svätodušné sviatky


Kázeň na EG BB, na svätodušné sviatky

Milí mladí priatelia!!

Predpokladám, že viete prečo sme dnes tu v tomto chráme. Dôvod je veľmi jednoduchý. Po tieto dni prežívame svätodušné sviatky a dnes je druhá slávnosť svätodušná, ktorú sa patrí zasvätiť službami Božími.

50 deň po vzkriesení Pána Ježiša a 10 dní po tom ako vstúpil do nebies naplnilo sa Jeho slovo, že pošle Ducha Radcu a pomocníka, Učiteľa, ktorý učeníkov všetkému naučí.

Učeníci boli zhromaždení na jednom mieste v Jeruzaleme a v deň Letníc zostúpil na nich Duch svätý, počuli zvuk z neba ako vietor, videli rozdelené jazyky ako oheň a napokon začali hovoriť jazykmi, takže im rozumeli ľudia zo všetkých národov. Diali sa divné veci. Najväčším divom však bola Petrova kázeň, na základ ktorej sa ľudia dali na pokánie a dali sa pokrstiť, v jeden deň až 3000 ľudí. Boli to úžasné veci, ktoré si ani nevieme predstaviť a ktoré nás vždy znovu oslovujú a povzbudzujú. Ďakujeme Pánu Bohu, že v moci Jeho Ducha môžeme žiť v cirkvi, prijímať jeho dary a tešiť sa v spoločenstve veriacich a tešiť sa i nato, že raz sa s Pánom stretneme v nebi.

Chcel by som sa však posunúť ku trochu inej, ale zároveň súvisiacej téme a pripomenúť nám spoločne ešte raz slová textu, ktoré povedal Pán Ježiš. „ Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem.“

Mnohí z nás ako tu sme máme možno niečo spoločné alebo v niečom sme rovnakí. Máme modré oči, biele tričko, 10 prstov na rukách, sme evanjelici atď. Ale máme spoločnú aj jednu inú, veľmi dôležitú vec. Viete akú? Sme na facebooku. Sme tam registrovaní, máme tam svoje konto a máme tam svojich priateľov. Na facebooku sú priatelia, známi i menej známi, ale priatelia, aspoň podľa názvu. Z času na čas príde žiadosť o priateľstvo a ty rozmýšľaš, dáš ju potichu ignorovať alebo si pridáš priateľa. Hoci potom hrozí, že dotyčný bude očumovať tvoju stránku a ty budeš musieť čítať všetky jeho nezmysly, ktoré popíše iným, často i neslušné, trápne. Je to hrozný blud celý ten facebook. Ale sme tam, aj ja som tam a sme priatelia, priatelia z facebooku. Kašlať na to, taká je doba, musíme byť in. Čo na tom, že sa ináč o seba nezaujímame alebo nám na sebe vôbec nezáleží, hlavne, že sme priatelia na facebooku. „Milujem“ tento vynález tisícročia a nebyť na facebooku vlastne znamená pomaly už ani nebyť, však? Ale snáď to má aj dobré stránky. Ktovie.

Čo však chcem povedať a pripomenúť naozaj je to, že priateľstvo ako také, teda pravé, medzi ľuďmi mladými či staršími, ono je hodnota, veľká hodnota, je to perfektný Boží vynález, ktorý Pán Boh dal do srdca človeka, v tom zmysle, že túžime mať priateľov a chceme i žijeme vo vzťahu s nimi, že priateľov vyhľadávame a nevieme si predstaviť život bez nich. Všetci máme priateľov, nielen facebookových, aj tých naozajstných, lepších, ktorých možno chytiť za ruku, ktorí sa ti pozdravia aj na ulici, ktorým môžeš zavolať o pomoc a prídu, teda nielen podľa mena a fotky, virtuálnych priateľov.

Kto nemá kamaráta, priateľa, je chudobný a smutný. Hoci, bez pochýb veľmi dôležité je to, akých mám priateľov, pri akých príležitostiach sa stretávame, čo spolu robíme a kam chodíme, o čom sa zhovárame, ako si vieme pomôcť, na aké cesty sa vzájomne vedieme. Priateľ, tak, ako môže byť prospešný, môže byť i skazou. O tom hovorí aj kniha Prísloví.

Dám vám teraz otázku? Akých máte priateľov? Vieš rozlíšiť dobrého priateľa od takého, s ktorým priateľstvo je zhubné? Vieš rozlíšiť úprimné priateľstvo od falošného?

S tým všetkým sa vo svete stretávame a mať pravého priateľa, vybrať si priateľa je neskutočne vážna vec. To nie je klik áno na facebooku, pridať priateľa!!

Hoci nesprávny klik ťa môže tiež riadne nahnevať, ale nenarobí to toľko škody ako reálne zlý či falošný priateľ.

Mňa teší jedna vec. Teší ma to, že Ježiš nám vo svojom slove povedal: „ Vy ste moji priatelia!“ Povedal tým, že sme mu veľmi blízki, že mu na nás záleží a čo hovoril to potvrdil aj skutkom. On išiel až po smrť na kríži za nás a naše hriechy, položil svoj život, za nás, za mňa a teba. Nikto nemôže pochybovať, že by tie slová bol býval hovoril len tak do vetra, ako nejaký táraj. Kdeže. My sme Ježišovi priatelia. On nás miluje. Váži si nás. Je to aj veľký prejav úcty voči nám. Patríme k Nemu.

Viete, že starší a mladší si majú vykať. Nemôžeme si dovoliť starším ľuďom, alebo ľuďom v nejakej pozícii len tak hovoriť ahoj alebo ty. Keď som bol mladší, nejaký ten teenager a niekto starší, koho som si vážil mi povedal: „Môžeš mi tykať!“, cítil som sa ako v siedmom nebi, bol som rád a bol som pyšný, že niekto starší mi prejavil takúto ústretovosť a poctu, priateľstvo.

Pán Ježiš všetkým, čo robil a čím bol, prejavil nám svoj veľmi kladný vzťah k nám, vzťah, ktorý je ťažko opísať, ale za ktorý musíme byť vďační a musíme sa tešiť z Neho. Ježiš je náš priateľ. Ježiš je Boh, ktorý Ti podáva ruku a dovoľuje ti vravieť mu TY. Ježiš je Tvoj priateľ, ktorý však očakáva, že toto Jeho priateľstvo si budeš naozaj vážiť, že ho nezneužiješ, že ho doplníš aj svojou čiastkou.

Iste viete, čo je to platonická láska. Je to láska v hlave, v myšlienke, keď som „zabuchnutý alebo zabuchnutá“ do nejakej dievčiny či chlapca, ale ten z druhej strany o tom možno ani nevie a ak aj vie je mu totálne fuk alebo v horšom prípade na smiech. Láska jednej strany. Taká láska je smutná. Pán Ježiš je Tvoj priateľ a ty si povinný mu toto priateľstvo opätovať. Možno si teraz povieš, že sa to nedá vynútiť. To iste nie. Ale zváž si to. Pán Ježiš čaká na tvoj klik. Môžeš ho ignorovať alebo pridať medzi priateľov. Ja osobne si myslím, že ignorovať Ježiša je to najhoršie, čo môžeš v živote urobiť!!

Pán Ježiš, ako náš dobrý priateľ, ako ten, ktorý svojim učeníkom povedal: „ Vy ste moji priatelia...“, hoci ich na čas zanechal a vstúpil do nebies, predsa poslal im Ducha svätého a oni mohli, podobne ako aj my všetci, práve v tom Duchu svätom, oni mohli a my tiež môžeme veriť. No a práve ten Duch svätý nás môže posilniť v tom, aby sme urobili dobrý krok vo vzťahu k priateľstvu s Pánom. A je to naozaj dôležité. Lebo zatiaľ je Pán Ježiš Tvoj priateľ, ktorý o teba zápasí, ale raz bude tvoj sudca na poslednom súde. A čo vtedy, čo potom? Budeš sa môcť chváliť tým, ako si konal, čo Ti Pán Ježiš v svojom slove prikázal ešte v dobrom, ako Tvoj priateľ? Pamätajte na to!

Facebook je o priateľstve a tvárach. Viera je o vzťahu s Bohom, o priateľstve a vzťahu s Kristom, ktorý pre nás urobil viac ako si vieme predstaviť. Ďakujeme Bohu, že nás prijal za svojich a v moci Ducha svätého nás miluje viac ako si zaslúžime. Nech nás Pán Boh žehná.

Amen.