Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)

Konfirmácia 10.6.2018Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Autor fotografií: Jaroslav Moravčík