Najlepším spôsobom ako spoznať Boha je milovať čo najviac vecí.

(Vincent van Gogh)Text piesne - DÁVAJ POZOR

DÁVAJ POZOR

/:Dávaj pozor malé oko, čo vidíš:/
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,
dávaj pozor malé oko, čo vidíš!

/:Dávaj pozor malé ucho, čo čuješ:/
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,
dávaj pozor malé ucho, čo čuješ!

/:Dávaj pozor malý jazyk, čo vravíš:/
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,
dávaj pozor malý jazyk, čo vravíš!

/:Dávaj pozor malá ruka, čo robíš:/
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,
dávaj pozor malá ruka, čo robíš!

/:Dávaj pozor, malá noha, kam ideš:/
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,
dávaj pozor, malá noha, kam ideš!

/:Oko, ucho, jazyk, ruka, noha bdej:/
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,
Oko, ucho, jazyk, ruka, noha bdej!