Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)Text piesne - Spievajte si všetci s nami

Spievajte si všetci s nami

Spievajte si všetci s nami
jednu pesničku malú,
Pesničku pre všetky mamy,
veď sa o nás starajú.

Povedzte si všetci s nami,
jednu básničku malú.
Básničku pre všetky mamy,
veď sa o nás starajú.

Podarujte všetci s nami
jednu kytičku malú.
Kytičku pre všetky mamy,
Veď sa o nás starajú.

       Stiahni