Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)Text piesne - Anjeli zleteli

Anjeli zleteli

Anjeli zleteli, na krídlach zvesť
Kristus sa narodil, spása pre svet
Anjeli zleteli, na krídlach zvesť
Kristus sa narodil, spása pre svet

Žiara, čo na nebi osvieti nás
Prináša pre všetkých radostný čas
Je-je-je je, radostný čas.
Je-je-je je, radostný čas.

       Stiahni