Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)Text piesne - MUDRCI OD VÝCHODU

MUDRCI OD VÝCHODU

Mudrci od východu
Dali sa do pochodu
Novú hviezdu zbadali
Nuž sa za ňou vybrali

Hviezda svetu vraví
Spasiteľ náš pravý
Narodil sa v zdraví
Všetko zlé sa napraví

Jasná hviezda na nebi
Svieti a tak, čo keby
Išli sme aj my za ňou
S touto pesničkou malou