Nemá zásluhy ten, kto nemá šťastia.

(Jonáš Záborský)Text piesne - Šla svetom láska

Šla svetom láska

Šla svetom láska nebeská, ktorá sa telom stala
A družina ju anjelská oslavou privítala
Tá láska svätá najvyššia, čo hriechy naše sňala
Si ty ó drahý Ježiši, buď česť Ti večná chvála.

Šla svetom láska vznešená a bola poslom z neba
Zohriala srdcia studené, objíma mňa i teba
Tá láska svätá najvyššia, čo hriechy naše sňala
Si ty ó drahý Ježiši, buď česť Ti večná chvála.

       Stiahni