Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

(Matka Tereza)

Text piesne - Pozri, Boh sám
Pozri, Boh sám
//:Pozri, Boh sám prišiel k nám,
pozri Boh sám prišiel k nám,
pozri Boh sám prišiel k nám, Imanuel.://

Ty si to dieťa dané nám, Ty si ten Boží Syn pre nás, predivný Radca a Kráľ, všemocný Boh.
Ty si to dieťa dané nám, Ty si ten Boží Syn pre nás, Spasiteľ lásky Mesiáš, Imanuel.