Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom.

(Pablo Picasso)

Stretnutie dorastu - 28.5.2010

Téma: Svätá Trojica

Po sviatku Vstúpenia Krista Pána do nebies a svätodušných sviatkoch, blíži sa nedeľa Svätej Trojice, ktorou sa uzatvára slávnostná polovica cirkevného roka. Keďže väčšina dorasťákov nechodí na nedeľné služby Božie, témy nedelí preberáme na našich piatkových stretnutiach. Svätá Trojica je náplňou a základným prvkom našej viery, lebo veríme v Boha, ktorý je Trojjediný a skrze Bibliu sa nám zjavil v Trojici, ako Otec, Syn aj Duch svätý. Úžasné, hoci zároveň trochu ťažké na porozumenie, zvlášť ak si pripomenieme, že nejde o 3 bohov, ale stále o toho istého jedného Boha Biblie, ktorý nás stvoril, vykúpil i posvätil.

Tému Trojice sme si priblížili aj nasledovne:

Doplňovačka kréda mala slúžiť niekomu k zopakovaniu a niekomu aj k prvému kontaktu s vierovyznaním, ktorým vyznávame našu vieru v Božiu Trojicu a ktoré má 3 články.

Celkom na záver skúška z matematiky:
1+1+1= 3
1.1.1= 1

Aj týmto matematickým spôsobom sa dá priblížiť Boh v Trojici.

Ďakujeme Pane za Tvoju lásku, že si nás stvoril, vykúpil i posvätil. Amen.

Bonusom dnešného stretnutia boli šišky!! Šišky všetci milujeme. Cesto sa vymiesilo, nakvasilo, vyváľkalo, povykrajovalo, upieklo a šišky boli na tanieri. Pravda, nie samo. Dievčatá boli šikovné a každá od najmenšej po najväčšiu mali svoj podiel. Samozrejme okrem p. farára, ktorý mal podiel na zjedení šišiek. Ale veď nech si dal, treba mu!!

Dovi na budúce.

Fotogaléria