Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)

Súťaž vo Veľkonočnom aranžovaní - 27.3.2013

Highslide JS

Po predchádzajúcich mrazivých zimných dňoch a záľahách snehu túžobne očakávame teplé slnečné lúče a prvé jarné kvety, ktoré nám prinesú novú pozitívnu energiu. Otvorme teda dvere do našich tried a príbytkov a vytvorme atmosféru jari pomocou jarnej ikebany."

Týmito slovami vítali účastníkov pri otvorení milej súťaže vo Veľkonočnom aranžovaní usporiadanej CVČ Junior v spolupráci s PKO v Banskej Bystrici v priestoroch Radnice na námestí SNP. Súťaže sa zúčastnili aj naše dievčatá - Rebeka Riečanová, Diana Mlynarčíková a Sandra Boc, z krúžku šikovných ručičiek TABITA a veru neobišli naprázdno. Ich krásne jarné aranžmániky si získali obdiv a ocenenie porotcov a tak sa dievčatá umiestnili na dvoch prvých a jednom druhom mieste. Vďaka za to i Pánu Bohu ;)

       Fotogaléria Fotogalériacreated by picasa2html.com