Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme zanechali.

(Albert Schweitzer)

Zborové dni - 18.10.- 20.10.2019

Napísať pár slov k našim Zborovým dňom, október 2019 sa určite žiada. Hoci fotky, čo to napovedia, komentár môže objasniť viac. Mali sme tri dni Božej milosti, v ktorých nám Pán ponúkol prežiť hodnotné chvíle duchovné, hudobné, misijné, poučné, ale i chvíle vzácneho nedeľného spoločenstva s bratmi a sestrami zo Sučian. Zborové dni otvoril piatkový večerný koncert sláčikového kvarteta zo Štátneho komorného orchestra Žilina. Náš 153. ročný chrám sa naplnil tónmi hudby, ktorá každého, kto prijal pozvanie, a pozvaní boli všetci obyvatelia Obce Badín, potešila na srdci.

V sobotu večer sme v rámci zborových dní, ktoré boli plánované aj ako pripomienka 30. výročia Nežnej revolúcie, venovali myšlienkam o tom, čo a ako sa žilo, aj v cirkvi, za doby pred 17. novembrom 1989. Svoje svedectvo nám poskytol pozvaný hosť, brat farár Michal Zajden, ktorý prišiel medzi nás spolu s manželkou Dankou. Osobné svedectvo bolo venované hlavne mladým, aby mohli trošku počuť ako to bolo voľakedy. Isté je, že spracovať kontext minulosti v porovnaní z dnešnou dobou, je veľmi náročné. Druhú časť večerného programu tvoril kvíz z informácii našej zborovej kroniky, ktorú si dôsledne naštudoval a kvíz pripravil brat kurátor Ján Petrovič. Štyri skupiny súťažiacich s prekvapením hltali označené správne odpovede, zvlášť preto, že zo štyroch možností na konkrétnu otázku bolo málokedy ľahké vylúčiť nesprávne. Víťazi boli napokon všetci, lebo po zrátaní správnych odpovedí to vyšlo natesno. Ale, podstatné bolo to, čo sme prežili, a bolo to milé, zábavné a veľmi poučné.

Tretí deň, nedeľa, bola dňom slávnostným, dňom krásneho stretnutia, spoločenstva, Slova, piesní, sviatosti, ale i neformálneho posedenia pri spoločnom obede. Hostia zo Sučian, s ktorými nás spája identický oltárny obraz od J. B. Klemensa priniesli posolstvo svojej viery, cez pesničky spevokolu, brat farár Daniel Beňuch poslúžil požehnane zvesťou slova Božieho.

Zborové dni CZ ECAV Badín, október 2019, boli teda zavŕšené skutočne jedinečne a v hodnote spoločenstva aj tak, že ešte nadlho nám bude zážitok rezonovať v mysliach i srdciach. Buď Pánu Bohu za to vďaka.