Ak má byť niekto spasený, musí v Krista uveriť, jeho slovo počuť a skutkom ho až do smrti plniť.

(Jan Hus)

Stretnutia dorastu v roku 2012


Témy stretnutí


Aktivity stretnutí


            Fimo                                                  Paličkové obrázky                       Čerešničky ...


                             Príprava veľkonočného aranžmánu


                O láske neláske                    Na ľade - 3.2.2012             PET kvietky - 13.1.2012